Spustenie nového kódovacieho systému Irdeto

 30.6.2011


Spustenie nového kódovacieho systému IRDETO


 

Spoločnosť Media Vision s.r.o., prevádzkovateľ digitálnej satelitnej televízie CS Link, informuje o spustení nového systému podmieneného prístupu Irdeto a začatí predaja nových dekódovacích kariet.

V súlade s plánom implementácie nového kódovacieho systému bol spustený systém Irdeto, ktorý vyvinula holandská spoločnosť Irdeto B.V. Irdeto ponúka lepšie zabezpečenie a veľa nových funkcií pre zlepšenie komunikácie so zákazníkom. Oba systémy plánuje Media Vision prevádzkovať súbežne niekoľko rokov. Rovnaké obdobie budú fungovať i prístupové karty CryptoWorks.

 

So spustením systému sa začal aj predaj nových kariet Irdeto. Maloobchodné i veľkoobchodné ceny kariet sú rovnaké ako pôvodných CryptoWorks. Doporučená MOC časovo neobmedzenej karty je 74 eur, ročnej karty 27 eur. Kúpa druhej a prípadne ďalšej neobmedzenej karty je cenovo zvýhodnené na 62 eur.

 

Zákazníci CS Link, ktorí vlastnia karty CryptoWorks, si ich budú môcť už čoskoro vymeniť. Všetky informácie a konkrétne podmienky predstaví Media Vision v najbližších dňoch.

 

Karty Irdeto sú kompatibilné iba so satelitnými prijímačmi/CI modulmi certifikovanými pre systém Irdeto. V súčastnosti sú s výrobcami satelitnej techniky vyvíjané prijímače spĺňajúce množstvo nadštandardných a náročných požiadaviek pre vylepšenie príjmu TV programov CS Link. Tieto prijímače budú označené značkou “CS Link Irdeto”.

Ukončenie vysielania programovej služby Slovenskej televízie STV3

30.6.2011

Ukončenie programovej služby Slovenskej televízie STV3 

Programová služba Slovenskej televízie STV3 dnes o polnoci ukončí svoje vysielanie bilancovaním toho najlepšieho za uplynulé roky – programom Veľké momenty Trojky 2008 – 2011 so začiatkom o 23.20 h.

Zazmluvnené a vyplatené licencie na športové prenosy prechádzajú po ukončení vysielania televíznej Trojky do vysielacej štruktúry Dvojky a niektoré z nich aj na Jednotku.

Richard Šümeghy, Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

 

zdroj:PR Press STV

Prazdniny so Skylinkom

17.06.2011

Prázdniny  so Skylinkom

 

1. HBO HD + HBO Comedy + Cinemax + HBO zadarmo

Všetci majitelia kariet Skylink, ktorí si v období od 15. 6. do 31. 7. predplatia niektorý z balíčkov MULTI, KOMBI alebo MULTI HD aspoň na dva mesiace, získajú naviac do konca prázdnin t.j. do 31.8.2011 balík programov HBO (HBO HD + HBO Comedy + Cinemax + HBO).

Stačí jednorázovo uhradiť poplatok za uvedené balíčky v hodnote minimálne dvojmesačného predplatného (t.j. minimálne 23,60 € za MULTI, resp. 29,60 € za KOMBI, alebo 39,80 € za MULTI HD).Súčasní predplatitelia balíčkov Multi, Kombi alebo Multi HD nezískajú balíček HBO automaticky. Získajú ho za podmienky vyššie spomenutého predplatenia na minimálne ďalšie dva mesiace. O toto nové predplatné sa im predĺži doba terajšieho predplatného. V okamihu spárovania novo prijatej platby Skylink sprístupní programy HBO s platnosťou do 31.8.2011.

 

2. Trojica  prémiových programov CS TV (Kino CS, Muzika CS a Doku CS) zadarmo

Predplatitelia balíčkov MULTI, KOMBI alebo MULTI HD, ktorí už vlastnia novú kartu Irdeto/ICE (sériové číslo začínajúce 42…) získajú na prázdninové obdobie naviac trojicu česko-slovenských programov CS TV (Kino CS, Muzika CS, Doku CS).

Ak máte kartu Irdeto/ICE a uvedené balíčky predplatené, budú Vám programy CS TV aktivované automaticky. Pokiaľ doteraz kartu Irdeto/ICE nemáte, využite našu akčnú ponuku Výmena karty s bonusom a získaný bonus využite na predplatenie programových balíčkov.

 

3. Ochutnajte 9 nových programov, ktoré ešte nemáte

Všetci predplatitelia balíčkov MULTI, ktorí už vlastnia novú kartu Irdeto/ICE (sériové číslo začínajúce 42…), získajú naviac na celé prázdniny bezplatný prístup k programom Šport 2, Paprika, Eurosport HD, Nova Sport HD, Travel Channel HD, National Geographic Wild HD, Spektrum HD, MTVN HD a Penthouse HD.

Ak máte kartu Irdeto/ICE a balíček MULTI predplatený, budú Vám programy aktivované automaticky. Pokiaľ doteraz kartu Irdeto/ICE nemáte, využite našu akčnú ponuku Výmena karty s bonusom a získaný bonus využite na predplatenie programových balíčkov.

Dôležité doplňujúce informácie k akčným ponukám

– Programový balíček KOMBI a programy Šport 2, Paprika, National Geographic Wild HD, Spektrum HD, MTVN HD a HBO Comedy je možné aktivovať iba na karte Irdeto/ICE.

– Pokiaľ doteraz nemáte novú kartu Irdeto/ICE (sériové číslo začínajúce 42…), môžete získať novú kartu ICE Výmena do konca júla za mimoriadne výhodných podmienok v rámci akcie Výmena karty s bonusom.

– Programy HBO HD, Eurosport HD, Nova Sport HD, Travel Channel HD, National Geographic Wild HD, Spektrum HD, MTVN HD, Penthouse HD, Šport 2, Paprika, Kino CS, Muzika CS a Doku CS sú vysielané vo formáte MPEG-4. Ich príjem je preto možný iba na HD prijímačoch.

 

Za prázdninové obdobie pre uvedené akcie považujeme obdobie od 17. 6. do 31. 8. 2011.

PR Skylink, 17. 6. 2011

Výmena kariet s bonusom, predĺžená

17.06.2011

Výmena  kariet s bonusom, predĺžená


Vymeňte si starú kartu včas a získajte peniaze späť.

Väčšina zákazníkov Skylinku vlastní prístupovú kartu, ktorá je po technickej stránke typu CryptoWorks. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 skončí technická podpora zo strany dodávateľa tohto systému, bude treba staré karty CryptoWorks v budúcom období postupne vymeniť za nové karty Irdeto (Irdeto ICE).

Výmena sa týka kariet CryptoWorks so sériovým číslom začínajúcim 0000285…, 03436 … a 01976 ….

Našim zákazníkom odporúčame kartu vymeniť včas, aby v budúcnosti neboli vystavení zbytočnej časovej tiesni. Nakoľko čo najhladší priebeh výmeny kariet je rovnako v záujme Skylinku, uvádzame od 27. 4. 2011 špeciálnu akciu „Karta Skylink VÝMENA s bonusom“. Cenu, ktorú náš zákazník za kartu VÝMENA zaplatí, získa od Skylinku späť v plnej výške formou bonusu pre objednanie platených programových balíčkov z ponuky Skylinku podľa vlastného výberu.

Vzhľadom k veľkému záujmu je akcia predlžená do 31. 7. 2011.

Ako využiť túto zvýhodnenú výmenu?

Registrovaný zákazník Skylinku s kartou CryptoWorks si zakúpi kartu Skylink VÝMENA v cene 24 € / 600 Kč vrátane DPH a získa bonus na platené balíčky Skylinku v rovnakej hodnote. Karta VÝMENA je typu Irdeto ICE a funguje ako v prijímačoch s certifikovaným dekodérom CryptoWorksTM tak v nových prijímačoch s certifikovaným dekodérom Irdeto označených Skylink READY (zoznam nových prijímačov).

Kartu VÝMENA je možné získať:

• v predajniach satelitnej techniky

• objednať cez web Skylinku na dobierku (poštovné hradí Skylink)

Kartu VÝMENA je potrebné registrovať cez registračný web Skylinku čo najskôr od vloženia do satelitného prijímača, najneskôr však do 20 dní. Registráciu môže zákazník zveriť aj našim partnerom – obchodným zástupcom, ktorí predávajú služby Skylinku vo svojich predajniach satelitnej techniky alebo elektra (zoznam predajcov).

Po registrácii karty VÝMENA dôjde automaticky k nasledujúcim krokom:

1. Na novú kartu VÝMENA sa prenesú programy z pôvodnej karty, vrátane platených, pričom užívateľ získa plnú aktuálnu ponuku GRATIS, aj keď ju na svojej pôvodnej karte nemal v plnom rozsahu aktivovanú.

2. Pôvodná karta CryptoWorks bude najneskôr do 24 hodín po registrácii deaktivovaná.

3. Ihneď po registrácii zákazník získa bonus v hodnote 24 € (600 Kč), ktorý sa pripíše do jeho kreditu u Skylinku. Bonus je možné ihneď využiť pre predplatenie voliteľných balíčkov Skylinku, najneskôr však do 6 mesiacov od dátumu registrácie karty VÝMENA. Predplatenie balíčkov je možné realizovať cez web Skylinku (registrácia a správa služieb) alebo u predajcu satelitnej techniky s aktivačným webom.

Zákaznícky servis Skylink, 16. 6. 2011

Služby Skylinku na Slovensku sprostredkuje Skylink,a.s.

15.6.2011

 

Služby  Skylinku na Slovensku sprostredkuje Skylink, a. s.

 

 

Česko-slovenská satelitná platforma Skylink oznamuje novinku v prevádzkovaní služby Skylink na Slovensku.

Spoločnosť Towercom, a.s. založila 100% dcérsku spoločnosť Skylink, a.s., a to nepeňažným vkladom – časťou podniku spoločnosti Towercom, a.s. predstavujúcu samostatnú vnútropodnikovú jednotku, analyticky a funkčne oddeliteľnú, ktorá v spolupráci s českou spoločnosťou TradeTec, a.s. zabezpečuje činnosti podporujúce prevádzkovanie satelitnej platformy Skylink na území Slovenskej republiky spojené najmä s nákupom a predajom dekódovacích kariet, sprostredkovaním predaja programových balíčkov, marketingovou podporou predaja ako aj zákazníckou podporou spočívajúcou v registrácii a evidencii zákazníkov na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť Skylink a.s. bola zapísaná dňa 10. 6. 2011 do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, čím na spoločnosť Skylink, a.s. prešli všetky vyššie uvedené činnosti, predtým zabezpečované a vykonávané spoločnosťou Towercom, a.s.

Na základe vyššie uvedeného Skylink, a.s. počnúc dňom 10. 6. 2011 zabezpečuje distribúciu dekódovacích kariet Skylink na území Slovenskej republiky a sprostredkovanie predaja jednotlivých programových balíčkov užívateľom, ktorí si registrovali dekódovaciu kartu pre územie Slovenskej republiky ako aj vykonáva zákaznícku podporu pre slovenských zákazníkov.

Obchodným manažérom spoločnosti Skylink, a. s. je Rastislav Boris.

Informácie o novej spoločnosti:

Skylink, a. s.

Televízna veža Kamzík

Cesta na Kamzík 14

Bratislava 831 01

IČO: 46 214 071

http://www.skylink.sk/

telefónne číslo na zákaznícky servis: 02/49220354

fax: 02/65427249, 02/65427256

číslo bankového účtu pre úhradu predplatného: 25661323 / 7500

Z pohľadu prevádzky a užívania služieb satelitnej televízie Skylink neznamená založenie novej spoločnosti žiadnu zmenu. Adresa novej spoločnosti je zhodná s adresou spoločnosti Towercom, a.s., telefónne a faxové čísla na zákaznícky servis zostávajú nezmenené a bankový účet pre úhradu platieb za platené balíčky sa nemení.

 

PR Skylink, 13. 6. 2011

Televízia Public ukončuje svoje vysielanie

1.6.2011

 

Televízia Public ukončuje svoje vysielanie


Koniec vysielania zasiahne divákov satelitných platforiem už  v utorok 31.5.2011. V stredu 1.6.2011 skončí tiež distribúcia v sieti káblového operátora UPC.

Dôvodom ukončenia aktivít Televízie Public je dlhodobá nepriaznivá ekonomická a trhová situácia pre malé televízne stanice doplnená o neprístupnosť mediálnych agentúr.

Všetok personál i spolupracovníci TV Public boli o ukončení činnosti informovaní na mimoriadnej porade, ktorá sa konala dnes v sídle spoločnosti TotalPress, s. r. o..

Ďakujeme Vám za spoluprácu na projekte. Všetky informácie zodpovie manažér krízovej komunikácie na e-mailovej adrese: krizovakomunikace@wo.cz..

Tlačové oddelenie Public TV, 31. 5. 2011