Zmena parametrov satelitného vysielania

8.1.2012


 

CS Link a Skylink zmeny parametrov satelitného vysielania 


Československá satelitná platforma CS Link a Skylink informujú o pripravovanej zmene parametrov vysielania, ku ktorej dôjde začiatkom roka 2012.

  

Dôvody pre zmenu parametrov

Satelitné vysielanie sa neustále vyvíja. Pribúdajú nové programy, rozširuje sa ponuka HDTV, končí zmluvné vzťahy so satelitnými spoločnosťami atp. Ak chce satelitná platforma držať krok s týmto vývojom, musí čas od času urobiť významnejšiu zmenu vysielacích parametrov. S každou zmenou býva spojená potreba preladiť satelitný prijímač. Aby sme frekvencia prelaďovanie minimalizovali, spojili sme niekoľko potrebných zmien do jedného časového okamihu.

Zmeny z pohľadu jednotlivých satelitných frekvencií / transpondérov/

1. V nedávnej minulosti bola sprevádzkovaná nová frekvencia 11 836 MHz, na ktorej vysielajú slovenské televízne stanice. Jedná sa o cieľový stav, preto je možné túto frekvenciu naladiť teraz.

2. Dňa 1. 2. 2012 dôjde k prechodu frekvencie 11 797 MHz na moduláciu DVBS2. Kapacita tohto transpondéra sa tak zvýši z 38 Mbps na 60 Mbps. Signál na tento transpondér bude novo vysielaný z PrahyBarrandova.

3. Dňa 1. 2. 2012 dôjde na frekvencii 11 876 MHz k zmene FEC na 5 / 6. Kapacita transpondéra sa zvýši z 38 Mbps na 42 Mbps.

4. Pôvodná frekvencia 12 565 MHz a 11 992 MHz nebudú naďalej využívané. Ich vysielanie bude ukončené niekoľko týždňov po vyššie uvedených zmenách.

 

Zmeny z pohľadu jednotlivých programov

So zmenami frekvencií súvisí presun viacerých programov z jednej frekvencie na druhú. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené parametre frekvencií   transpondérov a vyznačené televízne programy, ktorých sa zmeny týkajú.

 

 

vysvetlivky:

červená – programy, ktoré je možné naladiť teraz (pred 1. 2. 2012)

zelená – frekvencia / programy, ktoré bude možné naladiť po 1. 2. 2012

Prečiarknuté pôvodné (končiace) pozície programov, ktoré už vysielajú na nových parametroch

Niektoré programy sú súčasťou programovej ponuky oboch platforiem, iné len súčasťou jednej z nich. V tabuľkách sú tieto programy písané kurzívou.

 

Doplňujúce informácie


Distribúcia programu Nova bude zhodná pre zákazníkov CS Linku i Skylinku (frekvencia 12 070 MHz).


Od 1. 2. 2012 budú môcť zákazníci Skylinku s kartou Irdeto / ICE využívať pre príjem programu Eurosport orbitálnej pozícii 23,5 ° E (frekvencia 11 876 MHz).


Koho sa zmena parametrov vysielania týka

1. Zákazníkov s neplatenú ponukou v štandardnom rozlíšení obrazu (SD)

CS Link: Prima COOL, STV 1, STV 2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Patriot, Fashion TV, TV 8, CETV

Skylink: Nova, Prima COOL, STV 1, STV 2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Patriot, Fashion TV, TV 8, CETV

Preladenie je možné vykonať teraz.


2. Zákazníkov s neplatenú ponukou vo vysokom rozlíšení obrazu (HD)

CS Linku: Nova HD, Prima HD

Skylinku: Nova HD

Preladenie bude možné 1. 2. 2012.


3. Zákazníkov s platenou ponukou


Preladenie bude možné 1. 2. 2012.


Čo je potrebné urobiť

Na našom trhu je celý rad rôznych satelitných prijímačov. Niektoré z nich dokážu na zmenu parametrov reagovať automaticky a vyžadujú len minimálnu zásah užívateľa. Väčšina prijímačov však vyžaduje manuálne alebo poloautomatické preladenie. Je nutné postupovať podľa ich manuálu a parametre nastaviť podľa TABUĽKY č 2.

VÝMENA kariet predĺžená

8.1.2012

VÝMENA kariet s bonusom predĺžená do 30.4.2012 

Česko-slovenská satelitná platforma Skylink predlžuje akciu Karta Skylink VÝMENA s bonusom do 30.4.2012.

Vymeňte si starú kartu včas a získajte peniaze späť.

Väčšina zákazníkov Skylinku vlastní prístupovú kartu, ktorá je po technickej stránke typu CryptoWorks. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 skončí technická podpora zo strany dodávateľa tohto systému, bude potrebné staré karty CryptoWorks v budúcom období postupne vymeniť za nové karty Irdeto (Irdeto ICE).

Výmena sa týka kariet CryptoWorks so sériovým číslom začínajúcim 0000285…, 03436… a 01976….

Našim zákazníkom odporúčame kartu vymeniť včas, aby v budúcnosti neboli vystavení zbytočnej časovej tiesni. A pretože čo najhladší priebeh výmeny kariet je rovnako v záujme Skylinku, predlžujeme do 30.4.2012 špeciálnu akciu „Karta Skylink VÝMENA s bonusom“. Čiastku, ktorú náš zákazník za kartu VÝMENA zaplatí, získa od Skylinku späť v plnej výške formou bonusu pre objednanie platených programových balíčkov z ponuky Skylinku podľa vlastného výberu.

Pridelený bonus je možné využiť pre predplatenie voliteľných balíčkov Skylinku najneskôr30.6.2012.

Ako funguje zvýhodnená výmena?

Registrovaný zákazník Skylinku s kartou CryptoWorks si zakúpi kartu Skylink VÝMENA v cene 24,-€ vrátane DPH a keď kartu registruje v dobe platnosti akcie, získa bonus na platené balíčky Skylinku v rovnakej hodnote. Karta VÝMENA je typu Irdeto ICE, takže funguje ako v nových prijímačoch s certifikovaným dekodérom Irdeto, označených Skylink READY , tak aj vo väčšine starých prijímačov s certifikovaným dekodérom CryptoWorks.

Kde získate kartu VÝMENA?

Kartu VÝMENA zakúpite buď v predajniach satelitnej techniky, alebo si ju môžete objednať cez registračný web Skylinku na dobierku za 24 € vrátane DPH (poštovné hradí Skylink).

Ako registrujete kartu VÝMENA?

1. Zapnite satelitný prijímač so starou kartou CryptoWorks na program STV1 a overte, či v poriadku funguje.

2. Pokiaľ áno, vyberte starú kartu CryptoWorks a vložte novú kartu VÝMENA. Behom niekoľkých minút začne program STV1 opäť fungovať. Kompatibilitu prijímača s kartou overte prepínaním na rôzne programy Skylinku.

3. V prípade, že všetko bezproblémovo funguje, vykonajte čo najskôr registráciu karty VÝMENApodľa postupu uvedeného v balení karty. Pokiaľ váš prijímač s kartou korektne nespolupracuje, odporúčame poradiť sa s odborníkom v najbližšej predajni satelitnej techniky. Riešením môže byť aktualizácia softwaru vášho prijímača alebo jeho výmena za niektorý z moderných prijímačov Skylink READY .

4. V okamihu registrácie sa na novú kartu VÝMENA prenesú všetky programy z pôvodnej karty.

5. Pôvodná karta CryptoWorks bude najneskôr do 24 hodín po registrácii deaktivovaná.

Ak budete kartu registrovať v čase obdobia špeciálnej akcie (tzn. od 5.1 do30.4.2012), získate navyše ihneď po registrácii bonus v hodnote 24 €, ktorý sa pripíše na Váš kredit u Skylinku. Bonus môžete okamžite využiť pre predplatenie voliteľných balíčkov Skylinku, a to buď cez web Skylinku alebo u predajcov satelitnej techniky, ktorí majú možnosť aktivovať platené služby Skylinku (tzv. aktivačný web). Bonus je nutné vyčerpať najneskôr 30.6. 2012.

Viasat HD v ponuke Skylinku

8.1.2012

Viasat HD v ponuke Skylinku

 

 

 

 

Skylink dňa 4. 1. 2012 rozšíril programovú ponuku balíkov  KOMBI, HD PLUS, MULTI HD a KOMPLET o další program vo vysokom rozlíšení. Jedná sa o dokumentárny program Viasat HD. Nový program je prístupný pre nové karty Irdeto a Irdeto ICE (série 4 2…).

Tento program prináša vo vysokom rozlíšení obrazu už známe dokumenty z programov Viasat Nature a Viasat History (SD). V čase od 06:00 do 18:00 sú vysielané vybrané programové bloky  stanice Viasat Nature a v čase od 18:00 do 06:00  stanice Viasat History. 

Kompletný programový prehled najdete na stránke http://www.viasat.sk/cz/hd/schedule.

Zákazníci Skylinku naladia Viasat HD na parametroch:

Satelit:
Frekvencia:
Polarizácia:
Norma:
SR:
FEC:

Astra 23,5°E
12 207 MHz
Vertikál
DVB-S2, 8PSK, pilot ON
27 500
3/4

Cena balíkov zostáva nezmenená .