Servisný poplatok

30.5.2012

Servisný poplatok 

              

 

Česko-slovenské satelitné platformy Skylink a CS Link doposiaľ poskytovali všetky služby spojené s príjmom satelitnej televízie bezplatne. Poplatky se týkali iba tých zákazníkov, ktorí využívali platené televízne programy. Aby sme pri rastúcich nákladoch boli schopní i naďalej udržať súčasnú úroveň našich služieb, zavádzame s účinnosťou od 1. 9. 2012 jednotný Servisný poplatok.

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administráciu, technické zabezpečenie a podporu poskytovania služieb satelitnej televízie CS Link/Skylink vrátane prevádzky zákazníckeho servisu. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou a vzťahuje sa na všetkých užívateľov služieb Skylink a CS Link.

Výška servisného poplatku

Výška Servisného poplatku predstavuje 1,20 EUR na mesiac, resp. 14,40 EUR na rok, za každú prístupovú kartu Skylink a CS Link (viď Cenník)

Prístupové karty, za ktoré nebude Servisný poplatok uhradený, nebude možné ďalej používať pre príjem žiadnych kódovaných programov, teda ani pre neplatenú ponuku.

Servisný poplatok bude automaticky zahrnutý do ceny platených balíčkov Skylink a CS Link, nie je teda nutné platiť ho zvlášť. Cena platených balíčkov sa nemení.

Komu a kedy vzniká povinnosť platiť Servisný poplatok

  • Pre karty registrované pred 1. 9. 2012 je Servisný poplatok nutné platiť až po uplynutí 24 mesiacov od dátumu registrácie karty*.
  • Pre karty registrované 1. 9. 2012 a neskôr sa Servisný poplatok platí až po uplynutí 12 mesiacov od dátumu registrácie*.

*Obe podmienky sa vzťahujú aj na karty Skylink VÝMENA.

Ako hradiť Servisný poplatok

Mesačne 1,20 EUR iba SIPO alebo Inkaso z účtu (prvý mesiac zadarmo) 
Ročne 14,40 EUR  všetkými štandardnými platobnými metódami 

(viz Cenník / Ako predplatiť)

Nové Všeobecné obchodné podmienky
V súvislosti so zavedením Servisného poplatku vstupujú dňa 15. 6. 2012 do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky Skylink i CS Link (k stiahnutiu TU). Uvedené zmeny sú premietnuté do znenia týchto nových Všeobecných obchodných podmienok.

Za vyslovenie súhlasu s novým znením Všeobecných obchodných podmienok sa považuje, okrem iných spôsobov uvedených v existujúcich Všeobecných obchodných podmienkach, taktiež jedna z nasledujúcich možností:

  • automatické prijatie návrhu zmeny zmluvy zo strany užívateľa uhradením Servisného poplatku podľa nových Všeobecných obchodných podmienok;
  • akceptácia zvýhodnených ponúk, vrátane ponúk už obsahujúcich predplatenie Servisného poplatku na určitú dobu (napr. prístupové karty Skylink VÝMENA), realizované v dobe od nadobudnutia účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok;
  • automatické uzatvorenie novej zmluvy, ku ktorému dochádza s novou objednávkou programových balíčkov.

V prípade, že sa rozhodnete neakceptovať nové VOP, sme nútení v súlade s príslušnými ustanoveniami platných Všeobecných obchodných podmienok a zákona vypovedať náš doterajší zmluvný vzťah.

Výhodný tip
(pre zákazníkov s neplatenou ponukou a starou kartou CryptoWorks)

Zaobstarajte si kartu Skylink VÝMENA za 24 EUR a získajte nasledujúce výhody:

•     Pri registrácii do 31. 8. 2012 neplatíte Servisný poplatok nasledujúcich 24 mesiacov (úspora 28,80 EUR).

•     Pri registrácii do 31. 7. 2012 získate naviac 2 mesiace promo vysielania všetkých programov Skylink.

Kartu Skylink VÝMENA môžete získať niektorým z týchto spôsobov:
– zakúpiť v predajni so satelitnou technikou alebo elektro (zoznam predajcov TU)
– objednať prostredníctvom registračného webu Skylinku na dobierku za 24 € vrátane DPH (poštovné hradí Skylink),
– objednať na dobierku E-mailom na adrese skylink@skylink.cz alebo skylink@skylink.sk,
– objednať na dobierku telefonicky na Zákazníckej linke Skylink – 595 694 310 (ČR), 02/20 250 241 (SR).

Karta Skylink VÝMENA je typu Irdeto ICE, to znamená, že funguje ako v nových prijímačoch s certifikovaným dekóderom Irdeto označených Skylink READY (zoznam prijímačov TU), tak aj vo väčšine starých prijímačov s certifikovaným dekóderom CryptoWorks.

Ako zaregistrujete kartu VÝMENA?
1. Zapnite satelitný prijímač so starou kartou CryptoWorks na program ČT1 (STV1) a overte, či riadne funguje.

2. Ak áno, vypnite satelitný prijímač a vyberte starú kartu CryptoWorks. Vložte novú kartu VÝMENA a zapnite prijímač. V priebehu niekoľkých minút začne program ČT1 opäť fungovať. Kompatibilitu prijímača s kartou overte prepínaním na rôzne programy Skylinku.

3. V prípade, že všetko funguje, čo najskôr zaregistrujte kartu VÝMENA podľa postupu uvedeného v balení karty. Pokiaľ váš prijímač s kartou korektne nespolupracuje, odporúčame poradiť sa s odborníkom v najbližšej predajni satelitnej techniky. Riešením môže byť nainštalovanie nového softwaru do vášho prijímača alebo jeho výmena za niektorý z moderných prijímačov Skylink READY (zoznam prijímačov TU).

4. V okamihu registrácie sa na novú kartu VÝMENA prenesú všetky aktuálne aktívne programy z pôvodnej karty.

5. Pôvodná karta CryptoWorks bude najneskôr do 24 hodín po registrácii deaktivovaná.

ČT HD- zmena parametrov pre naladenie.

2.5.2012

ČT HD- zmena parametrov pre naladenie.


Program ČT HD opúšťa  frekvenciu 11 973 MHz a presúva sa  na novú frekvenciu 11 934 MHz. 

Nové technické parametre pre naladenie programu ČT HD:


Satelit:                                   Astra 3B (23,5°E)
Frekvencia:                               11 934 MHz
Polarizácia:                               Vertikálna
Symbolová rýchlosť:                     27500
FEC:                                            3/4
Norma:                                     DVB-S2
Modulácia:                                 8PSK
Pilot:                                           ON


V rámci tejto zmeny je potrebné preladiť satelitné prijímače .

Zákazníkom sa ospravedlňujeme  za nepohodlie, ktoré bolo vyvolané zmenou parametrov vysielania  provádzkovateľa programu ČT HD.