Prechod platenej televízie CSlinku na Skylink

27.9.2012

Prechod platenej televízie CSlink na Skylink.

Ako už bolo avizované, dôjde 30. 11. 2012 k ukončeniu prevádzky platených televíznych programov na satelitnej platforme CS Link.

Zákazníkom CS Linku, ktorí majú predplatený balíček TOTAL s dátumom konca predplatného po 30. 11. 2012, sú zasielané ZDARMA nové karty Skylink VÝMENA s predplateným balíčkomMULTI. Dátum konca predplatného balíčka MULTI je rovnaké ako u pôvodného balíčka TOTAL.

Zákazníkom CS Linku, ktorí majú predplatený niektorý z balíčkov DOKUMENTY, MIX, SPORT alebo Mojich 6 s dátumom konca predplatného po 30. 11. 2012, sú zasielané ZDARMA nové karty Skylink VÝMENA s predplateným balíčkom FLEXI 7. Dátum konca predplatného balíčka FLEXI 7 je rovnaké ako u pôvodného balíčka.

Ostatní užívatelia CS Linku môžu získať kartu Skylink VÝMENA zdarma, pokiaľ si predplatia niektorý z balíčkov Skylinku (MINI, FLEXI 7, MULTI alebo KOMBI) na 4, 6 alebo 12 mesiacov. Nová karta im je zaslaná na dobierku vo výške zvoleného predplatného. Možnosť predplatenia ďalších balíčkov Skylinku bude umožnené v nasledujúcich dňoch. 

AKCIA:
Pri predplatení balíčka FLEXI 7 do 31. 10. 2012 navyše platí akčná zľava z predplatného vo výške 25% (v prípade úhrady prostredníctvom SIPO je znížená cena účtovaná do 31. 3. 2013)

Veríme, že zákazníci CS Linku tieto možnosti privítajú a využijú.

 

Odpájanie kariet s neuhradeným Servisným poplatkom

26.9.2012

Odpájanie kariet s neuhradeným Servisným poplatkom.

 

 


S účinnosťou od dňa 1. 9. 2012 bol na satelitných platformách Skylink a CS Link zavedený tzv. Servisný poplatok (SP) vo výške 1,20 € mesačne za každú dekódovaciu kartu (podrobnosti na www.skylink.sk). V súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami príde k zastaveniu poskytovania služieb na tých kartách, na  ktorých nie je ku dňu  účinnosti SP uhradený (ďalej len odpájanie).

Proces bude rozdelený do dvoch fáz. 

V prvej fázi príde k zastaveniu poskytovania všetkých programov s výnimkou programov ČT1, ČT2, STV Jednotka a STV Dvojka. Odpájanie bude zahájené dňa 1. 10. 2012 a bude prebiehať po dávkach v niekoľkých týždenných vlnách (vždy v noci z pondelka na utorok). 

V druhej fázi budú odpojené všetky zostávajúce programy. Tento krok bude realizovaný jednorazovo dňa 3. 12. 2012 a bude se týkať tých kariet, ktoré prejdú prvou fázou odpájania a k tomuto dátumu na nich nebude SP stále uhradený.

Odpojenie programov na kartách s neuhradeným SP nespôsobí znehodnotenie karty. Stačí kedykoľvek uhradiť SP a programy budú znovu pripojené. Najrýchlejším spôsobom je objednanie úhrady SP prostredníctvom SIPO alebo Inkasom z účtu na www.skylink.sk alebo www.cslink.sk. Rýchlym riešením s okamžitou aktiváciou karty je tiež úhrada ročného SP platobnou alebo kreditnou kartou, takisto prostredníctvom našich webových stránok. Krátkodobú platbu SP na 10 dní môžete  realizovať aj zaslaním textovej SMS v cene 1 € na číslo 8877 s textom správy „SP číslo dekódovacej karty“. Platba prevodom z účtu je časovo náročnejšia, z dôvodu potreby doručenia platby a jej spracovania v systéme. K aktivácii karty takýmto spôsobom môže prísť až po niekoľkých dňoch od úhrady SP.

Záverom pripomíname, že SP nemusia uhrádzať zákazníci s predplatným ktoréhokoľvek programového balíčka (SP je zahrnutý v predplatnom).

Všetkým užívateľom starých kariet typu CryptoWorks doporučujeme zabezpečiť si novú kartu Skylink VÝMENA (typu Irdeto ICE) a získať tým oslobodenie od platenia SP na 12 mesiacov od dátumu jej registrácie (podrobnosti na www.skylink.sk).

Koniec promo ponuky na kartách Skylink VÝMENA.

26.9.2012

Koniec promo ponuky na kartách Skylink VÝMENA.

 

Ako už bolo avizované v novinke „Zmena akčných ponúk“ z dňa 22. 9. 2012, karty Skylink VÝMENA, ktoré budú zaregistrované po 30. 9. 2012, už nebudú obsahovať 2mesačné promo vysielanie programov Skylink.

Majiteľom týchto kariet preto odporúčame registrovať takéto karty čo najskôr.

 

Auto Moto Sport HD – další program v ponuke Skylink

20.9.2012

Auto Moto Sport HD -další program v ponuke Skylink.

 

Prevádzkovateľ česko-slovenských satelitných platforiem Skylink a CS Link spoločnosť M77 Group informuje o rozšírení programovej ponuky Skylinku o nový program Auto Moto Sport HD.

Program Auto Moto Sport HD (AMS HD) nie je pre niektorých užívateľov Skylinku novinkou, ale dnešným dňom sa oficiálne stáva súčasťou programovej ponuky Skylinku, ako súčasť balíčkov KOMBI, HD PLUS, MULTI HD, KOMPLET a FLEXI 7. Vzhľadom k tomu, že AMS HD vysiela vo formáte HD, je pre jeho príjem potrebný satelitný prijímač podporujúci HDTV.

AMS HD vysiela programy s tematikou pre motoristov, kde im prináša novinky, testy a zaujímavosti nie len zo sveta výrobcov automobilov a motocyklov, ale i z oblasti motoristického športu. Program vysiela 24 hodín, je v HD rozlíšení a zatiaľ s pôvodným nemeckým zvukovým sprievodom. Jednotlivé programy budú v priebehu niekoľkých mesiacov postupne dabované do češtiny.

Technické parametre na naladenie programu AMS HD:

Satelit:                                              Astra 23,5°E

Kmitočet (MHz):                                 12 032 MHz

Polarizácia:                                       Horizontálna

FEC:                                                    9/10

Symbolová rýchlosť:                        27 500 kS/s

Norma:                                         DVB-S2/QPSK

Pilot:                                                    OFF

Program AMS HD je prístupný iba na kartách Skylink Irdeto alebo ICE (sériové čísla 4 20…, 4 25…, 4 26…, 4 27…). Záujemcovia o AMS HD, ktorí majú starú kartu CryptoWorks (sériové čísla 0 0285…, 0 3436… alebo 0 1976…), môžu využiť akčnú ponuku výmeny karty – viď www.skylink.sk.

Retro Music Television v balíku DIGITAL

20.9.2012

Retro Music Television v balíku DIGITAL 

 

 

Prevádzkovateľ  česko-slovenských satelitných platforiem Skylink a CS Link, spoločnosť M77 Group, informuje o zaradení programu Retro Music Television do programového balíčka DIGITAL.

Retro Music Television – obľúbený televízny program vysielajúci  hudbu z obdobia začiatku šesťdesiatich až polovice deväťdesiatich rokov 20. storočia – bol doteraz  dostupný zákazníkom Skylinku s predplatným niektorého z platených balíčkov.  Teraz je tento program dostupný už všetkým zákazníkom CS Linku aj Skylinku (karty CryptoWorks aj Irdeto). Stáva sa totiž súčasťou balíčka DIGITAL. Zároveň však prišlo ku zmene vysielacích parametrov. Vzhľadom k tomu, že program vysiela vo formáte SD/MPEG-4, je pre jeho príjem potrebný satelitný prijímač podporujúci  HDTV vysielanie.

Nové technické parametre pre naladenie programu Retro Music Television:

Satelit:                                        Astra 23,5°E

Kmitočet:                                   11 797 MHz

Polarizácia:                                Horizontálna

FEC:                                                  3/4

Symbolová rýchlosť:                27 500 kS/s

Norma:                                     DVB-S2/8PSK

Pilot:                                                ON

Formát:                                      SD/MPEG-4

V súvislosti s prechodom na novú frekvenciu zahajuje Retro Music Television seriál zmien, ktoré sa dotknú ako obsahovej, tak aj obrazovej stránky tejto stanice. Popri skvalitnení obrazu vďaka kompresii MPEG-4 sa pripravuje tiež prechod na vysielanie v širokouhlom formáte 16:9. Táto zmena so sebou prinesie tiež obohatenie programu o úplne nové prvky a informácie.

Na pôvodnej frekvencii 11 895 MHz bude program Retro Music Television vysielať ešte niekoľko týždňov. V priebehu októbra bude na tejto frekvencii nahradený novou televíznou stanicou.

AXN dostupný zákazníkom Skylinku

18.9.2012

AXN dostupný zákazníkom Skylinku.

 

 

Filmový a seriálovy program AXN v českej verzii je od dnes dostupný zákazníkom Skylinku. 
Testovacie vysielanie bolo spustené dnes na poludnie a po niekolkých hodinách bol program dostupný aj zákazníkom Skylinku ale vysielanie je stále v testovacom režime.
Program AXN je dalším rozšírením ponuky po nedávnom spustení HD balíka  SPI-MIXBOX.

 
Program AXN sa automaticky stáva súčasťou balíčkov MINI, MULTI, KOMBI, MULTI HD, KOMPLET a FLEXI 7. Vzhľadom k tomu, že AXN vysiela vo formáte SD/MPEG – 4, je pre jeho príjem potrebný satelitný prijímač podporujúci HDTV.

 

 

Technické parametre pre naladenie programu AXN:

Satelit:                                          Astra 23,5°E

Frekvencia:                                   12 110 MHz

Polarizácia:                                    Horizontál

Norma:                                DVB-S2/8PSK pilot ON

SR:                                                   27 500

FEC:                                                   3/4

CA system:            ICE,IRDETO (CAID 0D96 ,0624)

FLEXI 7- nový balík v programovej ponuke Skylink

18.9.2012

FLEXI 7- nový balík v programovej ponuke Skylink 

 

V snahe vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí dávajú prednosť možnosti zostaviť si svoj vlastný balíček programov, a ďalej uľahčiť rozhodovanie zákazníkom CS Linku, ktorí dosiaľ váhali s prechodom na Skylink, sme sa rozhodli zaviesť k dnešnému dňu nový programový balíček pod názvom FLEXI 7.

Koncept balíčka je obdobný, ako ho poznajú zákazníci CS Linku u balíčka Mojich 6. FLEXI 7 teda umožňuje zostavenie vlastného mixu siedmich programov. Vyberať je možné z množiny SD aj HD programov obsiahnutých v balíčku MULTI HD.

Predplatné FLEXI 7 predstavuje 9,90 € mesačne /108,90 € ročne (jeden mesiac zadarmo) a je možné predplatiť tento balíček všetkými bežnými platobnými metódami, ako ostatné programové balíčky.

Po prijatí platby sa po aktivácii balíčka automaticky nastaví základný zoznam siedmych programov v zložení:

Eurosport

Eurosport 2

Film+

CS Film

CS Mini

Viasat History

Viasat Nature

Od tohto okamihu môže zákazník svoj zoznam programov sám prekonfigurovať prostredníctvom zákazníckej sekcie webu Skylinku – REGISTRÁCIA A SPRÁVA SLUŽIEB. Nakonfigurovaný zoznam programov je možné ľubovoľne meniť. Jedna zmena v kalendárnom mesiaci je bezplatná. Realizácia ďalších zmien je podmienená úhradou 1 € platobnej SMS.

FLEXI 7 je možné aktivovať na kartách Skylink Irdeto nebo ICE (sériové čísla 4 20…, 4 25…, 4 26…, 4 27…).

Zákazníci Skylinku so starou kartou typu CryptoWorks (sériové čísla 0 0285…, 0 3436 alebo 0 1976) alebo zákazníci CS Linku, majú možnosť získať novú kartu Skylink VÝMENA (typu Irdeto ICE) pri predplatnom balíčku FLEXI 7 na 4 alebo 12 mesiacov.


Uvádzacia akčná ponuka:

Zákazníci, ktorí si balíček FLEXI 7 predplatia do konca októbra 2012, získajú 25 % zľavu na predplatnom. Uhradí tak iba 7,50 € mesačne / 82,50 € ročne.

1 2