Zmena v programových balíkoch HBO.

1.10.2012

Zmena v programových balíkoch HBO.


K dnešnému dňu prichádza ku zmene v usporiadaní ponuky programov HBO. Z pôvodných 4 balíčkov – v cenách od 8,90 € do 12,70 € mesačne, vznikly po novom iba 2 balíčky – v cenách 8,90 € a 10,90 €.

Pôvodné usporiadanie programov HBO (do 1. 10. 2012):

Názov

Programy

Cena

Špecifický symbol

Bez názvu

HBO + HBO2 + HBO Comedy

8,90 € mesačne / 97,90 € ročne

306

Bez názvu

HBO HD + HBO2 + HBO Comedy (+ HBO)

10,90 mesačne / 119,90 € ročne

443

Bez názvu

HBO + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax

10,70 € mesačne / 117,70 € ročne

388

Bez názvu

HBO HD + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax (+ HBO)

12,70 mesačne / 139,70 € ročne

281

Nové usporiadanie programov HBO (od 1. 10. 2012):

Názov

Programy

Cena

Špecifický

symbol

HBO Štandard

HBO + HBO2 + HBO Comedy

8,90 € mesačne / 97,90 € ročne

306

HBO MaxPack

HBO HD + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax (+ HBO)

10,90 € mesačne / 119,90 € ročne

443

Programy HBO sú prístupné iba na kartách Skylink Irdeto alebo ICE (sériové čísla 4 20…, 4 25…, 4 26…, 4 27…). Záujemcovia o programy HBO, ktorí majú starú kartu CryptoWorks (sériové čísla 0 0285…, 0 3436… alebo 0 1976…), môžu využiť akčnú ponuku na výmenu karty – viď www.skylink.sk.

Veríme, že naši zákazníci toto zjednodušenie výberu a zníženie ceny až o 1,80 € mesačne privítajú.