Nový cenník služieb CS Link a Skylink

31.1.2014

Nový cenník služieb CS Link a Skylink

S účinnosťou od 1. februára 2014 sa mení výška Servisného poplatku súvisiaceho s poskytovaním služieb satelitnej televízie. Okrem ročnej a pravidelnej mesačnej platby (prostredníctvom SIPO alebo inkasom z účtu) bude zákazníkom teraz ponúknutá možnosť predplatiť si Servisný poplatok na 2 roky vopred.

Servisný poplatok platený mesačne prostredníctvom SIPO alebo inkasom z účtu sa pre slovenských zákazníkov nemení, pre zákazníkov z Českej republiky sa zvyšuje iba úmerne k oslabeniu kurzu českej koruny.

Rovnakú cenu, ako pri pravidelnej mesačnej platbe, uhradia zákazníci pri platbe na 24 mesiacov.

Zvýšenie ročnej platby Servisného poplatku zohľadňuje náklady spojené s každoročným premietnutím platieb, odpojovaním a opätovným pripojovaním kariet, u ktorých nebol Servisný poplatok včas uhradený.

Našim zákazníkom odporúčame prejsť na pravidelnú mesačnú úhradu Servisného poplatku prostredníctvom SIPO alebo inkasom z účtu. Vyhnete sa tak komplikáciám spojeným s prípadným nezaplatením ročného predplatného alebo dvojročnej platby. 

 

Pôvodná a nová výška Servisného poplatku podľa spôsobu úhrady – Česká republika:

Způsob úhrady Původní stav (platný od 1.9. 2012) Nový stav platný od 1.2. 2014

Pravidelná měsíční platba

(pouze přes Sipo nebo Inkaso z účtu)

29 Kč 33 Kč

Jednorázová platba na 24 měsíců

(všechny platební metody)

768 Kč

Jednorázová platba na 12 měsíců

(všechny platební metody)

348 Kč 498 Kč

Pôvodná a nová výška Servisného poplatku podľa spôsobu úhrady – Slovenská republika:

Spôsob úhrady Pôvodný stav (platný od 1.9. 2012) Nový stav platný od 1.2. 2014

Pravidelná mesačná platba

(iba cez Sipo alebo Inkaso z účtu)

1,20 € 1,20 € (beze zmeny)

Jednorázová platba na 24 mesiacov

(všetky platebné metódy)

28,80 

Jednorázová platba na 12 mesiacov

(všetky platebné metódy)

14,40 € 19,20 
 

Aj naďalej platí, že Servisný poplatok je už zahrnutý v cene všetkých platených balíčkov z ponuky Skylink. Ich predplatitelia nemusia Servisný poplatok hradiť osobitne, uvedené zmeny sa ich nedotknú.

PR M7 Group S.A.

Crime & Investigation teraz vo formáte MPEG-4

08.01.2014

Crime & Investigation teraz vo formáte MPEG-4

 

 

Dňa 7. 1. 2014 prišlo k zmene kompresného formátu v satelitnom vysielaní programu Crime & Investigation. Tento program je už vysielaný  vo formáte MPEG-4 a pre jeho ďalšie sledovanie je preto nutný HD prijímač.

O tejto náhlej zmene, ku ktorej malo prísť podľa plánu prezentovaného v tlačovej správe  zo  dňa 31. 12. 2013 až v priebehu februára 2014, nebol Skylink zo strany dodávateľa programu vopred  informovaný. 

Užívateľom Skylinku sa za komplikácie spôsobené vonkajšími okolnosťami ospravedlňujeme.

Technické parametre pre naladenie programu Crime & Investigation:

Satelit:                                        Astra 23,5°E
Kmitočet:                                   11 914 MHz
Polarizácia:                                Horizontálna
FEC:                                             3/4
Symbolová rýchlosť:                  27 500 kS/s
Norma:                                       DVB-S/QPSK
Pilot:                                            OFF

PR M7 Group S.A.

Skylink – zmeny parametrov satelitného vysielania

30.1.2014

CS Link a Skylink – zmeny parametrov satelitného vysielania

Dôvody pre zmenu parametrov

Satelitné vysielanie sa neustále vyvíja a každá satelitná platforma, musí čas od času pristúpiť k významnejším zmenám vysielacích parametrov. So zmenami býva spojená potreba preladiť satelitné prijímače, ktoré nie sú vybavené funkciou FastScan. Aby sme počet prelaďovania minimalizovali, spojili sme niekoľko potrebných zmien do jedného časového okamihu. Jedná sa o prvú významnú zmenu technických parametrov po dvoch rokoch.

Koho sa zmeny budú týkať

Presuny programov na iné parametre a zmena formátu sa dotknú prakticky všetkých zákazníkov Skylinku a CS Linku – užívateľov programového balíčka Digital aj predplatiteľov platených balíčkov. Majitelia nových prijímačov Skylink READY vybavených funkciou Fast Scan nebudú nútení nič meniť, všetky zmeny sa preladia automaticky. Majitelia prijímačov bez automatickej identifikácie FEC (FEC auto) budú musieť parametre transpondérov manuálne zmeniť a prijímač preladiť. Ide hlavne o prijímače staršie 5 a viac rokov.

Kedy príde k zmenám

Plánujeme realizovať zmeny  v dvoch krokoch. Prvý krok je plánovaný na noc z 3. na 4. februára 2014, druhý krok na noc z 24. na 25. februára 2014. Presné informácie o konkrétnych zmenách v príslušných termínoch poskytneme v blízkej budúcnosti.

Zmeny z pohľadu jednotlivých satelitných frekvencií/transpondérov

1.    Na troch aktuálne využívaných frekvenciách (11 797 MHz a 11 914 MHz) príde k zmene FEC zo 3/4 na 5/6. Väčšina satelitných prijímačov túto zmenu spracuje bez nutnosti manuálneho zásahu užívateľa.

2.    Frekvencia 11 876 MHz nebude od 1. 3. 2014 naďalej využívaná.

3.    S vyššie uvedenými zmenami je spojený presun niektorých programov z frekvencie na frekvenciu. Zároveň príde k prechodu programov Sport 1, Fishing & Hunting, Crime & Investigation, Sport 5, HBO 2 a Cinemax z formátu MPEG-2 do formátu MPEG-4 SD. Pre ich príjem bude teda potrebný HD prijímač.

4.    Program Sport 2 bude nahradený HD verziou a program HBO v SD verzii už nebude ďalej vysielaný.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené parametre frekvencií/transpondérov a vyznačené televízne programy, ktorých sa zmeny týkajú.

TABULKA č. 1 – aktuálne parametre:

Frekvence

(MHz)

Polar. FEC Symbol. r. (kS/s) Programy
11 797
DVB-S2/8PSK
Pilot ON
H 3/4 27 500 ČT sport HD, Prima HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon
11 856
DVB-S2/8PSK
V 2/3 27 500 Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD
11 876 H 5/6 27 500 Sport 5, Film+, Eurosport, HBO, HBO 2, Cinemax, CS Mini / CS Film, Horor Film, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney,  Discovery, Smíchov, Telka, Minimax,
rádio Beat 2
12 070 H 3/4 27 500 Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus,
regionální mutace rádií BEAT a Country
12 207
DVB-S2/8PSK
Pilot ON
V 5/6 27 500 Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel
11 914 H 3/4 27 500 Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD

TABULKA č. 2 – parametre po 24. 2. 2014:

Frekvence

(MHz)

Polar. FEC Symbol. r. (kS/s) Programy
11 797
DVB-S2/8PSK
Pilot ON
H 5/6 27 500 ČT sport HD, Prima HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra, Retro Music TV, Nickelodeon, Sport 2 HD, Sport 5
11 856
DVB-S2/8PSK
V 2/3 27 500 Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD, Crime & Investigation
11 876 H 5/6 27 500 Sport 5, Film+, Eurosport, HBO, HBO 2, Cinemax, CS Mini / CS Film, Horor Film, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney,  Discovery, Smíchov, Telka, Minimax,
rádio Beat 2
12 070 H 3/4 27 500 Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus, TV Regina, Telka, Smíchov, Minimax, LEO TV, CS Mini / CS Film, Horor Film
regionální mutace rádií BEAT a Country
12 207
DVB-S2/8PSK
Pilot ON
V 5/6 27 500 Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel, Brava HDTV, iConcerts, MTV Europe CZ, Sport 1 CZ, Fishing & Hunting, HBO2, Cinemax
11 914 H 5/6 27 500 Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD, Eurosport, Eurosport 2, Disney, Discovery, MGM, Film+
 
11 739 V 2/3 27 500 Brassers TV, JimJam

Vysvětlivky:

preškrtnuté červenou farbou – programy, ktoré na danej frekvencii končia
zelené – programy ktoré na danú frekvenciu pribudnú
žlté – zmena FEC

Doplňujúce informácie

Programy, ktoré sú v súčasnej dobe šírené na frekvencii 11 876 MHz, budú vo februári 2014 súbežne šírené na pôvodnej frekvencii a na nových frekvenciách, v poslednom týždni februára budú nahradené statickou obrazovkou informujúcou o nových parametroch.

Nové technické parametre frekvencie 11 797 MHz vyžadujú presné nasmerovanie antény a správne nainštalované LNB. Pokiaľ niektorí zákazníci zaznamenajú po prechode výpadky príjmu programov z tejto frekvencie, bude treba ich satelitné prijímacie zariadenie správne nastaviť. Všetky satelitné prijímače na našom trhu nové parametre dokážu spracovať.

CS Link a Skylink, 31. 12. 2013