freeSAT: Volné vysílání Megamax, Cartoon Network a Boomerang

freeSAT se rozhodl potěšit ty nejmenší diváky nabídkou dvoutýdenního volného vysílání dětských programů z nabídky Plus HD balíčku, jako jsou Megamax, Cartoon Network nebo Boomerang.
Source: Satelitné novinky