HDTV

Príjem HDTV vysielania nie je možný za pomoci bežne dostupných digitálnych prijímačov, k príjmu sa vyžadujú tzv. HD prijímače.

Takmer každý výrobca satelitných prijímačov už vyrába alebo pripravuje výrobu HD prijímačov.

Niektoré typy : HD prijímače

 

V štandarde HDTV je zadefinovaných 6 formátov rozlíšenia, pričom pri satelitnom digitálnom vysielaní sa možno najčastejšie stretnúť s nasledujúcimi 3-mi formátmi:

720p – 1280 x 720 pixelov (progressive),
1080i – 1920 x 1080 pixelov (interlaced),
1080p – 1920 x 1080 pixelov (progressive).

Na porovnanie, štandardný PAL má 720 x 576 pixelov, pri PAL 16:9 je to 720 x 405 pixelov.

Leave a Reply